16 grudzień 2020

Customizowane przewody sygnałowe

OEM Electronics posiada w swojej ofercie szeroką gamę customizowanych przewodów sygnałowych. Mamy możliwość wykonania praktycznie nieskończonej ilości wariantów każdego przewodu czy taśmy pod konkretne wymagania klienta.

Możemy dostosować produkt pod kątem materiału, długości, szerokości, ilości linii, rodzaju złącza, czy rodzaju samego produktu.

Przewody i taśmy sygnałowe mogą posiadać jednakowe lub różne złącza na przeciwległych końcach. Jeśli jakiś kształt złącza nie istnieje na rynku, możemy zaprojektować i wykonać niestandardowe złącze na bazie wymagań oraz wykonać formę i odlew takiego złącza. Jesteśmy w stanie także dostarczyć specjalne rodzaje kabli ze złączami odpornymi na zakłócenia zewnętrzne, do zastosowań w energetyce atomowej.

Praktycznie możliwe jest wykonanie każdej kombinacji złącza i przewodu, która tylko jest technicznie wykonalna. Dostarczamy przewody podłączone do przełączników, przycisków, termostatów, złącz sygnałowych i prądowych.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą poprzez kontakt z naszymi handlowcami.

OEM AUTOMATIC Sp. z o.o. OEM ELECTRONICS |ul. Działkowa 121 A | 02-234 Warszawa| Tel: +48 22 863 27 22  Fax +48 22 863 27 24| info@oemelectronics.pl