26 styczeń 2021

Optical bonding

Optical Bonding to technika laminowania szkła ochronnego, warstwy dotyku lub obu tych warstw z wyświetlaczem typu LCD. Ma ona na celu poprawę parametrów czytelności wszelkich treści na ekranach, które są narażane na pracę w warunkach światła dziennego.

Proces laminowania polega na wypełnieniu luk i usunięciu pęcherzyków powietrza na całej powierzchni warstw klejonych ze sobą. Sama czynność odbywa się w pomieszczeniu sterylnym, tzw. „clean room”, a do klejenia używa się specjalnego, przezroczystego, płynnego kleju, takiego jak żel silikonowy lub specjalnego rodzaju primer.

Optical Bonding spełnia w aplikacjach kilka ważnych funkcji. Z jednej strony zapewnia pewną ochronę dla aplikacji, a z drugiej ulepsza czytelność treści na wyświetlaczu. Przykładowo w aplikacjach, takich jak bankomaty, wyświetlacz zamontowany jest często w pewnej odległości od szyby ochronnej urządzenia, przez co można odnieść wrażenie patrzenia przez lornetkę. Optical Bonding pozwala usunąć tego typu niedogodność i stworzyć customizowy wyświetlacz zespolony z szybą ochronną. Dodatkowo całość od razu można zamontować w obudowie przez dodanie taśmy dwustronnej montażowej na obwodzie.

Niewątpliwie największą zaletą technologii Optical Bonding jest przejrzystość i widoczność w świetle słonecznym. Eliminuje wewnętrzne odbicia między wyświetlaczem LCD, a szkłem wierzchnim lub warstwą dotyku, ponieważ proces łączenia tworzy jeden współczynnik załamania światła. Zmniejsza utraty światła odbitego wewnętrznie i zwiększa kontrast wyświetlacza oraz ostrości widzenia. Wszystko to powoduje, że widzimy lepiej to co na ekranie wyświetlacza, bez konieczności zwiększania jasności podświetlenia, a tym samym redukujemy jego zapotrzebowanie na moc, temperaturę wewnątrz i samą cenę LCD.

Optical Bonding to również ochrona urządzenia poprzez zwiększenie odporności na wibracje. Ta funkcjonalność jest szczególnie pożądana w aplikacjach transportowych, czy wojskowych. Dodatkową zaletą jest również wypełnienie szczeliny pomiędzy LCD, a szybą wierzchnią, co powoduje wykluczenie kondesacji skroplin, jak również przedostawanie się kurzu.

Technologia Optical Bonding jest możliwa do zastosowania z każdym wyświetlaczem, począwszy od AMLCD, plazmowym, pasywnym LCD, monochromatycznym i przezroczystym elektroluminescencyjnymy, a nawet OLED.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą poprzez kontakt z naszymi handlowcami.

OEM AUTOMATIC Sp. z o.o. OEM ELECTRONICS |ul. Działkowa 121 A | 02-234 Warszawa| Tel: +48 22 863 27 22  Fax +48 22 863 27 24| info@oemelectronics.pl