Skip to main content

Policies

MINERAŁY Z REGIONÓW OGARNIĘTYCH KONFLIKTAMI

Zasady etyki biznesowej stosowane w spółce OEM Electronics AB definiują nasze zasady i zobowiązania w zakresie przestrzegania prawa, etyki zawodowej, praw człowieka, przeciwdziałania korupcji i ochrony środowiska. Odnosi się to również do oczekiwań, jakie mamy wobec naszych partnerów i dostawców.

Niniejsze oświadczenie dotyczy stanowiska spółki w sprawie praktyk w zakresie nielegalnego handlu zasobami naturalnymi, w szczególności niektórymi minerałami określanymi jako minerały z regionów ogarniętych konfliktami („Conflict Minerals”).

Uznajemy potrzebę zakończenia nielegalnej eksploatacji złóż i przemytu zasobów naturalnych, a także związanych z tym procederem przypadków łamania praw człowieka, konfliktów i niszczenia środowiska. Jest to szczególnie ważne w Demokratycznej Republice Konga (DRK), ponieważ właśnie tam obserwuje się dużo przypadków stosowania nielegalnych metod wydobycia i handlu na światowym rynku tantalem, cyną, wolframem i rudą złota pochodzącymi z DRK. Podejmujemy kroki w celu zwiększenia przejrzystości, zagwarantowania odpowiedzialnego wydobycia i przyczyniania się do pozytywnych zmian w tym rejonie świata.

Potępiamy łamanie praw człowieka w związku z wydobyciem, transportem lub handlem minerałami. Potępiamy przypadki bezpośredniego lub pośredniego wsparcia dla pozarządowych grup zbrojnych, sił bezpieczeństwa lub jakichkolwiek innych podmiotów biorących udział w łańcuchu dystrybucji, które w sposób nielegalny kontrolują kopalnie, drogi transportu lub punkty handlowe.

Nie będziemy tolerować przypadków korupcji, prania brudnych pieniędzy i przekupstwa. Od uczestników naszego łańcucha dostaw żądamy stosowania takich samych zasad działalności, a ponadto aktywnie włączamy się w działania mające na celu ulepszenie możliwości śledzenia pochodzenia minerałów w ramach naszego łańcucha dostaw i zapewnienia odpowiedzialnych zakupów.

Dostawcy, którzy produkują komponenty, części zamienne lub produkty zawierające cynk, tantal, wolfram i/lub złoto są zobowiązani zadeklarować przy zakupie, że wykorzystują wyłącznie materiały pochodzące z ekologicznie i społecznie odpowiedzialnych źródeł.

W celu zachowania zgodności z przepisami prawa oraz przepisami ustanowionymi przez amerykańską komisję SEC („U.S. Securities and Exchange Commission”), zgodnie z paragrafem 1502 „Dodd-Frank Wall Street Reform” i „Consumer Protection Act” poddajemy analizie nasz łańcuch dostaw w celu zidentyfikowania obecności w nim minerałów, które mogą być określane jako „minerały z regionów ogarniętych konfliktami” w rozumieniu zasad komisji SEC. Informacje i deklaracje są wymagane od dostawców w miarę potrzeb.

Włączyliśmy to podejście do naszego programu oceny dostawców oraz angażujemy się w inicjatywy branżowe typu Conflict Free Melt Program (CFS), aby móc weryfikować, czy metale wykorzystywane w naszych produktach nie przyczyniają się do eskalacji konfliktów i pochodzą ze źródeł odnawialnych. Udostępniamy listę hut sprawdzonych pod kątem wykorzystywanych materiałów; dostawców zachęcamy do pozyskiwania surowców i materiałów wyłącznie z tych hut.

​​​​​W miarę możliwości utrzymujemy i rozwijamy w sposób ciągły własną bazę podstawowych informacji i deklaracji od dostawców, którzy stosują cynę, tantal, wolfram i/lub złoto w swoich produktach.

OEM AUTOMATIC Sp. z o.o. OEM ELECTRONICS |ul. Działkowa 121 A | 02-234 Warszawa| Tel: +48 669 917 931  | info@oemelectronics.pl

OEM Sygnalista