Parker Chomerics

Chomerics är en världsledande tillverkare av EMI skärmande material. 

Sedan 1961 har Chomerics varit en ledande spelare och gått i täten gällande utveckling och tillverkning av ledande elastomerer och kan leverera ark, extruderade profiler, gjutna packningar och material för form-in-place applicering.

Klicka här för att komma till Parker Chomerics

Parker Chomerics

Land: Storbritannien
Grundades: 1961


Relaterade produkter

Emil Gustafsson
Produktansvarig

E-post
075-242 45 18

Kontakta mig

OEM AUTOMATIC Sp. z o.o. OEM ELECTRONICS |ul. Działkowa 121 A | 02-234 Warszawa| Tel: +48 22 863 27 22  Fax +48 22 863 27 24| info@oemelectronics.pl