EMI/RFI-filter

Vår leverantör CTS Tusonix är ledande inom EMI/RFI-filter och erbjuder ett brett sortiment av både standardiserade och kundanpassade filter för att undertrycka elektromagnetiska störningar (EMI) och radiofrekventa störningar (RFI).

Vi har ett brett sortiment av lösningar för att era produkter ska klara kraven för elektromagnetisk kompatibilitet (EMC). Standardiserade och kundspecifika lågpassgenomföringsfilter med press-in, solder-in eller gängad bussning. Vi erbjuder många olika konstruktionstyper till exempel med epoxy-tätning eller silverplätering.

Ytmonterade EMI/RFI-filter kräver den minsta ytan vilket möjliggör hög täthet på kretskortet och sparar utrymme.

Vi erbjuder UL-certifierade EMI-filtrerade kopplingsplintar som är kostnadseffektiva och kan möta specifika designkrav.


 

Ghazzal Mehdi
Produktansvarig

E-post
08-732 85 67

Kontakta mig
Läs mer om filter här

OEM AUTOMATIC Sp. z o.o. OEM ELECTRONICS |ul. Działkowa 121 A | 02-234 Warszawa| Tel: +48 22 863 27 22  Fax +48 22 863 27 24| info@oemelectronics.pl