Skontaktuj się z nami
Skip to main content

SILIKONY DO ZASTOSOWAŃ KOSMICZNYCH​​​​​​​​​​​​​

Elastosil S – opracowany na ziemi, do użytku w kosmosie.

Materiały wykorzystywane do konstrukcji satelitów muszą wytrzymywać warunki próżni, promieniowanie jonizujące i ekstremalne wahania temperatur.

Wszystkie produkty z serii Elastosil S opracowano w ścisłej współpracy z największymi firmami z branży kosmicznej. Właśnie dlatego firma Wacker może zapewnić, że jej produkty zawsze spełniają bardzo rygorystyczne wymogi agencji ESA/NASA stawiane właściwościom materiałowym, funkcjonalności i trwałości.

Silikony nie kurczą się po utwardzeniu, mają na nie wpływ czynniki takie jak wilgotność względna lub szybkość dyfuzji. Surowce poddawane są specjalnej obróbce w celu zapewnienia niskiego poziomu emisji lotnych związków. W efekcie produkty z nawiązką spełniają limity określone normą ASTM E 595, a także zawarte w jej odpowiednikach opracowanych przez NASA/ESA, jak np. ESA PSS - 014-702.

​​​​​Każda partia podlega badaniom w akredytowanym laboratorium.


DOSTAWCY

wacker silicones

OEM AUTOMATIC Sp. z o.o. OEM ELECTRONICS |ul. Działkowa 121 A | 02-234 Warszawa| Tel: +48 22 863 27 22  Fax +48 22 863 27 24| info@oemelectronics.pl