TERMOSTATY BIMETALICZNE

Termostaty bimetaliczne to niewielkie i sprawne urządzenia do monitorowania temperatury. Podstawową zasadą działania tego rodzaju termostatów jest wykorzystanie wrażliwości różnych metali na różnice temperatur. Przy wzroście temperatury metal rozszerza się, a przy jej spadku kurczy się. W zależności od rodzaju termostatu powoduje to ruch, który otwiera lub zamyka obwód elektryczny.

Termostaty bimetaliczne są dostępne w szerokim zakresie budowy, zarówno do pracy ze stałą temperaturą, jak również wyposażone w regulowany termostat. Typowe zastosowania to żelazka oraz grzałki. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji.


Dostawcy

inter control

stanislaw lesniak

Stanisław Leśniak
Inżynier Sprzedaży

Email
+48 606 609 820

Kontakt

slawomir przewozniak

Sławomir Przewoźniak
Inżynier Sprzedaży

Email
+48 669 904 902

Kontakt

OEM AUTOMATIC Sp. z o.o. OEM ELECTRONICS |ul. Działkowa 121 A | 02-234 Warszawa| Tel: +48 22 863 27 22  Fax +48 22 863 27 24| info@oemelectronics.pl