WYCIĄGI

Dostęp czystego powietrza jest nie tylko wymogiem zdrowotnym, ale oznacza lepsze środowisko pracy. Oferujemy systemy filtrów od wiodącego producenta w branży – Purex i ramiona do wyciągów od firmy Alsident.


Dostawcy

stanislaw lesniak

Stanisław Leśniak
Inżynier Sprzedaży

Email
+48 606 609 820

Kontakt

slawomir przewozniak

Sławomir Przewoźniak
Inżynier Sprzedaży

Email
+48 669 904 902

Kontakt

OEM AUTOMATIC Sp. z o.o. OEM ELECTRONICS |ul. Działkowa 121 A | 02-234 Warszawa| Tel: +48 22 863 27 22  Fax +48 22 863 27 24| info@oemelectronics.pl